สั้นๆ2

posted on 25 Nov 2011 00:01 by box-of-fish
เมืองหมอก
ฉันหลงใหล
มันเลือนลาง
มิอาจรู้
ว่าผู้ใดอยู่หนใด
ผมออกเดิน
กลางหมอกหนา
แม้นชะตาจะเล่นตลก
ผมก็คงได้พบกับเธอ
สตรีไร้ใบหน้า
กับตัวผม
ผู้ชายขาดวิ่น
เพียงสัมผัสกัน
เธออาจชัดเจน
ผมอาจเต็มผืน
ก่อนกลางคืนจะคายหมอกหนา
แล้วซักคราเราก็จะจากกัน

Comment

Comment:

Tweet

ขออภัยที่เขียนอะไรยาวๆไมไ่ด้
เนื่องจากการทวิตเตอร์
ส่งผลให้ระบบคิดที่มีน้อยนิดมันสั้นลงไปอีก

#1 By ไร้น้ำยา on 2011-11-25 00:06