สั้นๆ3

posted on 25 Nov 2011 00:23 by box-of-fish
เตาไฟกลิ่นหอม เริงร่าในเพลินพิษ
เธอหลายร่ำเมาในอบาย
หากมันจะจำแลงแฝงกายให้คลายความคิด
ริเริ่มสิ่ง ใน นาม สร้างสวรรค์
เธอควานหา เนื้อแท้ ในชีวิต
เสพติด เงาเหงา
รอเฝ้า รักแท้ จากคนจริงใจ
 
ปรารถนา เธอ จง โชคดี กับ เสน้ทางที่เธอเลือก

Comment

Comment:

Tweet