จด หมาย

posted on 29 Jul 2012 00:12 by box-of-fish
คุณลงมือจรดปากกาเขียนถึงใครครั้งสุดท้ายเมื่อไร่
จำความรู้สึกที่ติดแสตมป์และจ่าซองหน้าแล้วหย่อนลงตู้ได้ไหม
ผมเคยเขียนจดหมายถึงคนคนหนึ่ง
เป็นจดหมายในยุคไฮสปีด
มันคงหลงยุคเกินไป
จึงทำให้ มันเป็นจดหมายซึ่งไม่ถึงผู้รับ
ข้อความซึ่งตกหล่น
ความรู้สึกที่สาบสูญไป
 
และวันนี้ผมต้องการจดหมายฉบับนั้นคืนมาแล้ว
ส่งให้ถึงมือเธอ
 

Comment

Comment:

Tweet